Program

 Torsdag den 13. oktober
Kl. 08:00Registrering, kaffe og brød
Plenumsession 1
Kl. 09:30
Velkommen til E-sundhedsobservatoriets årskonference
Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Evaluation of digitalization of NHS in UK
Kathrin Cresswell, Senior Lecturer, Usher Institute, University of Edinburgh
Resumé
Kl. 10:30Kaffepause
Plenumsession 2
Kl. 11:00
Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Citizen’s use of the national Swedish health portal 1177.se
Maria Hägglund, Associate Professor, Uppsala University
Resumé

EDIFACT – You’re FHIRed!
Lars Hulbæk, Direktør, MedCom
Resumé
Kl. 12:00Frokost
Parallelsessioner
kl. 13:00
A1: Nationale initiativer I
Ordstyrer:

Hæv blikket og se dit projekt som en del af økosystemet, så du sikrer en god borger- og medarbejderoplevelse
Louise Kelstrup, Senior Konsulent, Arosii

Fælles MedicinBeslutningsstøtte
Gitte Borup, Fællesregional Systemadministrator, Region Nordjylland

Hvem høster gevinsterne ved Digital løsning til graviditetsforløb?
Lone Dalager Kristensen, projektleder, Digital Innovation, Region Syddanmark

Kunstig intelligens i FMK - Tilbage til de gode gamle dage, ved hjælp af ny teknologi
Lars Seidelin Knutsson, Sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen
B1: AI/ML
Ordstyrer:

Fra forskning til implementering - Erfaringer fra MAGI projektet
Mohammad Talal Elhakim, Læge, Ph.d.-studerende, Radiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet

Kunstig support – men ægte hjælp
Claus Duedal Pedersen, konstitueret enhedschef for Brugersupporten, Sundhed.dk

AI Model til forudsigelse af akutte psykiatriske genindlæggelser
Anders C. Riis-Jensen, Dataanalytiker, SP Sundhedsdata, Region Hovedstaden

Bliver kunstig intelligens mon løsningen på en udfordret virkelighed i sundhedssektoren?
Claus Lohman Brasen, Overlæge, ph.d., Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
C1: EPJ
Ordstyrer:

Ny EPJ i Region Syddanmark – fra klargøring til idriftsættelse
Lars Hagerup, Afdelingschef, CIO, Klinisk IT, Odense Universitetshospital

NordEPJ – et forandringsprojekt med fokus på ledelsesopbakning
Anne-Marie Falch, Programleder for NordEPJ, Digitalisering og IT, Region Nordjylland

Akutte patientforløb – fælles dataoverblik
Jesper Juul, Ledende Overlæge, Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital

Ingen panik – du skal bare højreklikke! Øjenvidneberetninger fra EPJ-implementering i Vestdanmark
Thomas Schmidt, Lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU
D1: Dataarbejde
Ordstyrer:

Hvad er BI-arbejde? Datahelte, BI-Ninjaer og tæt samarbejde
Asbjørn Malte Pedersen, Ph.d.-studerende, Digital Design og Informationsvidenskab, Aarhus Universitet

Den registreringsansvarlige lægesekretær – en nøglerolle i det data-drevne sundhedsvæsen
Casper Knudsen, PhD-studerende, Aalborg Universitet

10 års erfaring med PRO-løsninger i AmbuFlex – hvad har vi lært?
Lauge Rostved Bechshøft, leder af AmbuFlex IT, AmbuFlex, Region Midtjylland

RKKP's logiske datamodel – svarene findes her
Thor Schmidt, chefkonsulent, RKKP
E1: Cybersecurity
Ordstyrer:

Er Sundhedssektoren klar til krig i cyberspace?
Søren Bank Greenfield, Afdelingschef, Cyber- og informationssikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen

Når vi skal have styr på prioriteringer af forretningsprocesser!
Tanja Kaufmann, Sektionsleder DCIS Sund, Sundhedsdatastyrelsen

Kan man balancere Cybersikkerhed og sygehusdrift?
Morten Bro, it-chef, Koncern IT, Region Sjælland

Dilemmaet om følsomme data i sundhedssektoren
Jesper Lund Hedegaard, Senior Manager, Accenture Security
Kl. 14:30Kaffepause
Parallelsessioner
kl. 15:00
A2: Psykiatri
Ordstyrer:

Psykologer til undsætning i den danske sundhedsmodel: hurtigere implementering af praksis- og forskningsviden
Ulla Damgaard-Sørensen, Funktionsleder, Internetpsykiatrien, Center for Digital Psykiatri, Region Syddanmark

Fokus på høj datakvalitet i evaluering af indlæggelsesforløb på psykiatriske sengeafsnit fører til forbedringer
Aske Skouboe, Patientlogistikkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri

Et trygt møde - Nye sundhedsteknologier i ambulante patientforløb
Helle Sofie Wentzer, seniorforsker, VIVE
B2: Beslutningsstøtte
Ordstyrer:

Opsporing af hjertepatienter med forhøjet risiko for angst og depression
Ali Ebrahimi, Sundhedsinformatic og Teknologi, Syddansk Universitet

Kan AI algoritmer og beslutningsstøtte identificere kritisk sygdom allerede i ambulancen?
Mads Lause Mogensen, M.Sc., Ph.D. CEO Treat Systems

Den Intelligente Patientjournal – Om hvordan kunstig intelligens på tekst kan skabe værdi i sundhedsvæsenet

Pernille Just Vinholt, overlæge, klinisk lektor, ph.d. Blodprøver & Biokemi, OUH
C2: Registrering og Dokumentation
Ordstyrer:

Tidstro, tværsektoriel dataadgang optimerer borgeres sundhedsforløb
Claus Kjærgaard Andersen, Product Manager, Systematic

Kommunal PRO – hvad kan det, hvad skal det bruges til, og hvilken værdi giver det?
Charlotte Rothenborg, Programleder for Kommunal PRO, Københavns Kommune

Robotterne kommer - for at lette dokumentationsarbejdet
Michael Nielsen, overlæge, Psykiatrien, Region Midtjylland
D2: Video og Telemedicin
Ordstyrer:

Barrierer i digitale konsultationer
Annemarie Hvidberg Hellebek, Hospitalsdirektør, Bornholms Hospital

Hvis bare jeg kunne se det – video i 1-1-2 samtaler
Jannie Gram, udviklings- og forskningsansvarlig, Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland

Telemedicinsk monitorering og behandling af patienter med KOL tilknyttet almen praksis
Klaus Phanareth, Cheflæge, MD, PhD, Epitalet
Kl. 16:00Kaffepause
Plenumsession 3
Kl. 16:30
Korte præsentationer
Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, AAU og Søren Vingtoft, Sundhedsinformatik og teknologi, SDU

Kræftværket app – et værktøj med fokus på livskvalitet og self-empowerment blandt unge med kræft
Line Bentsen, Læge, ph.d.-studerende, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, Københavns Universitet

Sund Sammen – En intervention til at understøtte en sund livsstil efter fødslen gennem ændret adfærd
Pernille K. Christiansen, PhD studerende, Syddansk Universitet / University College Lillebælt
Kl. 17:15Første konferencedag slutter
 Fredag den 14. oktober
Plenumsession 4
Kl. 09:00
Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Fremtidens psykiatri møder borgere hjemmefra
Marie Paldam Folker, centerchef, Center for Digital Psykiatri
Resumé

Patient-Reported Outcomes i teori og praksis – Hvad er PRO? Hvad kan PRO? Hvad skal PRO?
Jeppe Eriksen, Ph.d., Teknoantropologi & participation (TAPAR), Aalborg Universitet
Resumé
Kl. 10:30Kaffepause
Parallelsessioner
Kl. 11:00
A3: Nationale Initiativer II
Ordstyrer:

Stærkt nationalt offentligt-privat samarbejde sætter fokus på decentrale patientcentrerede kliniske forsøg

Michelle Rosgaard Birknow, ph.d., Head of Decentralised Clinical Trials Development, Trial Nation

Et Samlet Patientoverblik – hvordan understøtter vi sundhedsreformens visioner med digitalisering?
Tine Ohm Laursen, programleder og teamleder for Et Samlet Patientoverblik, Sundhedsdatastyrelsen

Er deling af data gennem Sundhedsjournalen en vision eller?
Lone Kaalund Thiel, Kontorchef, Digitalisering og IT, Region Nordjylland

Realisering af visionen om bedre brug af danske sundhedsdata
Lone Lund Pedersen, Projektleder, Sundhedsdatastyrelsen
B3: Standardisering
Ordstyrer:

Gevinstrealisering med HL7 FHIR
Kirstine Rosenbeck Gøeg, IT-konsulent, Rosenbeck Informatics

Evaluering af fælleskommunal informationsmodel
Morten Ejlersen, programleder, KL

ICD-11 - en ny diagnoseklassifikation kommer til Danmark
Jakob Due, sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen

Interoperabilitet for PROM data - realistisk eller et eventyr?
Jacob Andersen, Senior Software/ICT Engineer, Ph.D., Alexandra Instituttet
C3: Almen Praksis
Ordstyrer:

Sundhedsdata kontra empati – Hvorfor sundhedsdata ikke altid er vejen til bedre folkesundhed
Lau Bertholdt, Praktiserende læge, IT- og patientsikkerhedskonsulent i KAP-H

Cardiostafet modellen: Udredning og behandling af hjertepatienter i almen praksis
Helena Dominguez, overlæge, ph.d., lektor, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet

Det er ikke FAIR at ikke vende det døve øre til! Er digital visitation en del af løsningen?
Søren Jakobsen, Programleder for Høreområdet i fremtiden, Sundhedsdatastyrelsen

Deling af diagnoser fra almen praksis - Nu kommer diagnosekortet
Nicholas Christoffersen, Specialkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
D3: Digitaliseringskompetencer og AI
Ordstyrer:

Hvem er de data professionelle? Uddannelse, kompetencer og viden og dataarbejde i Sundhedsdatastyrelsen

Pernille Bertelsen, Lektor, Aalborg Universitet

Digitalisering og kompetenceudvikling for klinikere og underviser
Ulla Gars Jensen, Lektor, Københavns Professionshøjskole

Kvalitetsløft i journaldokumentationen ved brug af Machine Learning
Mette Rægaard Lindemann Larsen, Digitaliseringskonsulent, Thisted kommune

AI-understøttelse af visitationsopgaver i sundhedsvæsnet
Rasmus Vibæk Sørensen, Senior Manager, Deloitte Consulting
Kl. 12:30Frokost
Afslutningsplenum
Kl. 13:30
Digitaliserinsstrategi og Take Out
Ordstyrer: Søren Vingtoft, Sundhedsinformatik og teknologi, Syddansk Universitet

Strategi for digital sundhed 2018-2022 – hvordan er det gået, og hvad bliver dens afløser?
Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen
Kl. 14:30Konferencen slutter