Program

Hent konferencehæftet for E-sundhedsobservatoriets årskonfrence her 
Konferencehæftet findes i printet udgave på årskonferencen.

Torsdag den 13. oktober

Kl. 08:00Registrering, kaffe og brød
Kl. 09:30
Odeons Store Sal
Plenumsession 1
Velkommen til E-sundhedsobservatoriets årskonference
Christian Nøhr, Professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI), AAU

Driving digital transformation in hospitals: Lessons learned and ways forward
Kathrin Cresswell, Senior Lecturer, Usher Institute, University of Edinburgh
Resumé
Slides
Kl. 10:30Kaffepause
Kl. 11:00
Odeons Store Sal
Plenumsession 2
Ordstyrer: Pernille Bertelsen, Lektor, DaCHI, AAU

Citizen’s use of the national Swedish health portal 1177.se
Maria Hägglund, Associate Professor, Uppsala University
Resumé
Slides

EDIFACT – You’re FHIRed!
Lars Hulbæk, Direktør, MedCom
Resumé
Slides
Kl. 12:00Frokost
Kl. 13:00Parallelsessioner
Odeons Store SalA1: Nationale Initiativer I
Ordstyrer: Kirsten Salling, Konsulent, Dansk Sygeplejeråd

Hæv blikket og se dit projekt som en del af økosystemet, så du sikrer en god borger- og medarbejderoplevelse
Louise Kelstrup, Senior Konsulent, Arosii
Resumé
Slides

Fælles MedicinBeslutningsstøtte
Gitte Borup, Fællesregional Systemadministrator, Region Nordjylland
Resumé
Slides

Hvem høster gevinsterne ved Digital løsning til graviditetsforløb?
Lone Dalager Kristensen, Projektleder, Digital Innovation, Region Syddanmark
Resumé
Slides

Kunstig intelligens i FMK - Tilbage til de gode gamle dage, ved hjælp af ny teknologi
Lars Seidelin Knutsson, Sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides
Musikkonservatoriets KoncertsalB1: AI/ML
Ordstyrer: Kenneth Bøgelund Ahrensberg, Chefkonsulent, Sundhedsdatastyrelsen

Fra forskning til implementering - Erfaringer fra MAGI projektet
Mohammad Talal Elhakim, Læge, Ph.D.-studerende, Radiologisk Afdeling, OUH / SDU
Resumé
Slides

Kunstig support – men ægte hjælp
Claus Duedal Pedersen, Enhedschef, sundhed.dk
Resumé
Slides

AI Model til forudsigelse af akutte psykiatriske genindlæggelser
Anders C. Riis-Jensen, Dataanalytiker, SP Sundhedsdata, Region Hovedstaden
Resumé
Slides

Bliver kunstig intelligens mon løsningen på en udfordret virkelighed i sundhedssektoren?
Claus Lohman Brasen, Overlæge, Ph.D., Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
Resumé
Slides
Lokale 1C1: EPJ og Data
Ordstyrer: Lasse Krejberg, Ph.D.-studerende, AAU

Ny EPJ i Region Syddanmark – fra klargøring til idriftsættelse
Lars Hagerup, Chef for Klinisk IT, OUH
Resumé
Slides

NordEPJ – et forandringsprojekt med fokus på ledelsesopbakning
Anne-Marie Falch, Programleder for NordEPJ, Digitalisering og IT, Region Nordjylland
Resumé
Slides

Sundhedsdata på tværs - Et dataudstillingsværktøj for regioner, kommuner og almen praksis
Charlotte Skovsgaard Rieck Christensen, Fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Ingen panik – du skal bare højreklikke! Øjenvidneberetninger fra EPJ-implementering i Vestdanmark
Thomas Schmidt, Lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU
Resumé
Slides
Lokale K3 i Odense KoncerthusD1: PRO og Dataarbejde
Ordstyrer: Jeppe Eriksen, Adjunkt, Teknoantropologi & Participation, AAU

Hvad er BI-arbejde? Datahelte, BI-Ninjaer og tæt samarbejde
Asbjørn Malte Pedersen, Ph.D.-studerende, Digital Design og Informationsvidenskab, Aarhus Universitet
Resumé
Slides

Den registreringsansvarlige lægesekretær – en nøglerolle i det data-drevne sundhedsvæsen
Casper Knudsen, Ph.D.-studerende, AAU
Resumé
Slides

10 års erfaring med PRO-løsninger i AmbuFlex – hvad har vi lært?
Lauge Rostved Bechshøft, Leder af AmbuFlex IT, AmbuFlex, Region Midtjylland
Resumé
Slides
Lokale 107 på 1. salE1: Cybersecurity
Ordstyrer: Søren Niemi Helsø, Formand Digitaliserings- og IT-udvalg, Lægeforeningen

Er Sundhedssektoren klar til krig i cyberspace?
Søren Bank Greenfield, Afdelingschef, Cyber- og Informationssikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Når vi skal have styr på prioriteringer af forretningsprocesser!
Tanja Kaufmann, Sektionsleder DCIS Sund, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Et beredskab der er klar til kriser
Pernille Falch Hasle, Cyber Risk Manager, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Et kig ind i hackerens værktøjskasse
Ole Fisker, Teknisk Sikkerhedsanalytiker, Etisk Hacker og Softwareudvikler, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides
Kl. 14:30Kaffepause
Kl. 15:00Parallelsessioner
Lokale K3 i Odense KoncerthusA2: Psykiatri
Ordstyrer: Marie Folker, Centerchef, Center for Digital Psykiatri

Psykologer til undsætning i den danske sundhedsmodel: hurtigere implementering af praksis- og forskningsviden
Ulla Damgaard-Sørensen, Funktionsleder, Internetpsykiatrien, Center for Digital Psykiatri, Region Syddanmark
Resumé
Slides

Fokus på høj datakvalitet i evaluering af indlæggelsesforløb på psykiatriske sengeafsnit fører til forbedringer
Aske Skouboe, Patientlogistikkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri
Resumé
Slides

Transformeret tryghed: når Ungepsykiatrien tilbyder hjælp på nye, digitale måder
Helle Sofie Wentzer, Seniorforsker, Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
Resumé
Slides
Odeons Store SalB2: Beslutningsstøtte
Ordstyrer: Thomas Schmidt, Lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU

Opsporing af hjertepatienter med forhøjet risiko for angst og depression (ENG)
Ali Ebrahimi, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU
Resumé
Slides

Kan AI algoritmer og beslutningsstøtte identificere kritisk sygdom allerede i ambulancen?
Mads Lause Mogensen, CEO, Treat Systems
Resumé
Slides

Den Intelligente Patientjournal – Om hvordan kunstig intelligens på tekst kan skabe værdi i sundhedsvæsenet
Pernille Just Vinholt, Overlæge, Ph.D. Blodprøver & Biokemi, OUH
Resumé
Lokale 1C2: Registrering og Dokumentation
Ordstyrer: Henrik Lindholm, Formand, DaCHI leverandørforum

Tidstro, tværsektoriel dataadgang optimerer borgeres sundhedsforløb
Claus Kjærgaard Andersen, Product Manager, Systematic
Resumé
Slides

Kommunal PRO – hvad kan det, hvad skal det bruges til, og hvilken værdi giver det?
Charlotte Rothenborg, Programleder for Kommunal PRO, Københavns Kommune
Resumé
Slides

Robotterne kommer - for at lette dokumentationsarbejdet
Michael Nielsen, Overlæge, Psykiatrien, Region Midtjylland
Resumé
Slides
Musikkonservatoriets KoncertsalD2: Video og Telemedicin
Ordstyrer: Kristina Tornbjerg Eriksen, Ph.D.-studerende, AAU

Barrierer i digitale konsultationer
Annemarie Hvidberg Hellebek, Hospitalsdirektør, Bornholms Hospital
Resumé
Slides

Hvis bare jeg kunne se det – video i 1-1-2 samtaler
Jannie Gram, Udviklings- og Forskningsansvarlig, Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland
Resumé
Slides

Telemedicinsk monitorering og behandling af patienter med KOL tilknyttet almen praksis
Klaus Phanareth, Cheflæge, MD, Ph.D., Epitalet
Resumé
Slides
Kl. 16:00Kaffepause
Kl. 16:30
Odeons Store Sal
Plenumsession 3 - Korte præsentationer
Ordstyrer: Christian Nøhr, Professor, DaCHI, AAU og Søren Vingtoft, Ekstern Lektor, Sundhedsinformatik og teknologi, SDU

Hjemmeindlæggelser i Mit e-Hospital
Søren Lunde, Manager, MD, Ph.D, Netcompany
Resumé
Slides

Sund Sammen – En intervention til at understøtte en sund livsstil efter fødslen gennem ændret adfærd
Pernille K. Christiansen, Ph.D-studerende, SDU / University College Lillebælt
Resumé
Slides

Hvordan går det med den danske diabetes population? – Udvikling af et nyt nationalt dashboard
Tina Juul, Ph.D, Direktør for Forretningsudvikling, IQVIA
Resumé
Slides

Videokonsultationer i almen praksis: Når implementeringen (mis)lykkes
Elle Christine Lüchau, Ph.D.-studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU
Resumé
Slides

Koncept for dataopsamling og anvendelse
Poul Svendsen, Director, CGI
Resumé
Slides

AI til forebyggelse af komplikationer efter tarmkræft
Ismail Gögenur, Professor, Overlæge, Sjællands Universitetshospital
Resumé
Slides
Kl. 17:15Første konferencedag slutter
Kl. 18:30
Udstillingsområdet
Velkomstdrink
Kl. 19:00
Odeons Store Sal
Festmiddag

Fredag den 14. oktober

Kl. 09:00
Odeons Store Sal
Plenumsession 4
Ordstyrer: Pernille Bertelsen, Lektor, DaCHI, AAU

Fremtidens psykiatri møder borgere hjemmefra
Marie Paldam Folker, Centerchef, Center for Digital Psykiatri
Resumé
Slides

Patient-Reported Outcomes i teori og praksis – Hvad er PRO? Hvad kan PRO? Hvad skal PRO?
Jeppe Eriksen, Adjunkt, Teknoantropologi & Participation, AAU
Resumé
Slides

Data is here to stay: how can we use data to create value in healthcare? For patients, professionals and the whole system!
Nasim Bergman Farrokhnia, MD., Healthcare Executive Microsoft Western Europe
Resumé
Slides
Kl. 10:30Kaffepause
Kl. 11:00Parallelsessioner
Odeons Store SalA3: Nationale Initiativer II
Ordstyrer: Morten Elbæk Petersen, Direktør, sundhed.dk

Stærkt nationalt offentligt-privat samarbejde sætter fokus på decentrale patientcentrerede kliniske forsøg
Michelle Rosgaard Birknow, Ph.D., Head of Decentralised Clinical Trials Development, Trial Nation
Resumé
Slides

Et Samlet Patientoverblik - hvor langt er vi nået
Tine Ohm Laursen, Program- og Teamleder for Et Samlet Patientoverblik, Sundhedsdatastyrelsen
Slides

Er deling af data gennem Sundhedsjournalen en vision eller?
Lone Kaalund Thiel, Kontorchef, Digitalisering og IT, Region Nordjylland
Resumé
Slides

Sammenhæng i behandlingen på tværs af EU’s grænser - gennem digitale løsninger
Kenneth Ahrensberg, Chefkonsulent, Sundhedsdatastyrelsen
Slides
Musikkonservatoriets KoncertsalB3: Standardisering
Ordstyrer: Lars Botin, Lektor, DaCHI, AAU

Gevinstrealisering med HL7 FHIR
Kirstine Rosenbeck Gøeg, IT-konsulent, Rosenbeck Informatics
Resumé
Slides

Evaluering af fælleskommunal informationsmodel
Morten Ejlersen, Programleder, Kommunernes Landsforening (KL)
Resumé
Slides

ICD-11 - en ny diagnoseklassifikation kommer til Danmark
Jakob Due, Sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Interoperabilitet for PROM data - realistisk eller et eventyr?
Jacob Andersen, Senior Software / ICT Engineer, Ph.D., Alexandra Instituttet
Resumé
Slides
Lokale K3 i Odense KoncerthusC3: Almen Praksis
Ordstyrer: Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation

Sundhedsdata kontra empati – Hvorfor sundhedsdata ikke altid er vejen til bedre folkesundhed
Lau Bertholdt, Praktiserende Læge, IT- og Patientsikkerhedskonsulent i KAP-H
Resumé
Slides

Cardiostafet modellen: Udredning og behandling af hjertepatienter i almen praksis
Helena Dominguez, Overlæge, Ph.D., Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet
Resumé
Slides

Det er ikke FAIR at ikke vende det døve øre til! Er digital visitation en del af løsningen?
Søren Jakobsen, Programleder for Høreområdet i Fremtiden, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Deling af diagnoser fra almen praksis - Nu kommer diagnosekortet
Nicholas Christoffersen, Specialkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation
Resumé
Slides
Lokale 1D3: Digitaliseringskompetencer og AI
Ordstyrer: Casper Knudsen, Ph.D.-studerende, Institut for Planlægning, AAU

Hvem er de data professionelle? Uddannelse, kompetencer og viden og dataarbejde i Sundhedsdatastyrelsen
Pernille Bertelsen, Lektor, DaCHI, AAU
Resumé
Slides

Digitalisering og kompetenceudvikling for klinikere og underviser
Ulla Gars Jensen, Lektor, Københavns Professionshøjskole
Resumé
Slides

Kvalitetsløft i journaldokumentationen ved brug af Machine Learning
Mette Rægaard Lindemann Larsen, Digitaliseringskonsulent, Thisted Kommune
Resumé
Slides

AI på ”Real World" Sundhedsdata - en eksplorativ rejse
Marie-Louise Krogh (RN, MPI), Senior Projektleder, Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH
Resumé
Slides
Kl. 12:30Frokost
Kl. 13:30
Odeons Store Sal
Afslutningsplenum - Digitaliseringsstrategi og Take Out
Ordstyrer: Søren Vingtoft, Ekstern Lektor, Sundhedsinformatik og teknologi, SDU og Christian Nøhr, Professor, DaCHI, AAU

Strategi for digital sundhed 2018-2022 – hvordan er det gået, og hvad bliver dens afløser?
Lisbeth Nielsen, Direktør, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Take out fra konferencen
Peder Jest, Innovator & Adviser, Jest-consulting og
Søren Niemi Helsø, Formand for Digitaliserings- og IT-udvalg, Lægeforeningen
Slides
Kl. 14:30Konferencen slutter